Industriell ekonomi är en bred, kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik, ekonomi och management. Att i en global ekonomi utveckla, styra och finansiera konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter, ställer stora krav på kunskaper i både ekonomi och teknik samt förmågan att integrera dessa.

6098

Industriell ekonomi – Industrial Management and Logistics leder fram till filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng. Utbildningen ger en fördjupning inom verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling av främst industriell verksamhet med tonvikt på områdena logistik, kvalitetsstyrning, industriell organisation och industriell

Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0 hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell 300 hp Master of Science in Industrial Engineering and Management - International 6CIEI Gäller från: 2019 VT Fastställd av Programnämnden för Industriell ekonomi och logistik, IL Fastställandedatum BESLUTAD 1(56) LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETEN Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi 300 hp Master of Science in Industrial Engineering and Management 6CIII Gäller från: 2018 VT Fastställd av Programnämnden för Industriell ekonomi och logistik, IL Fastställandedatum DNR DNR LIU-2017-02860 BESLUTAD 1(59) LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETEN Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics: Högskolan i Gävle: 14.95: 15.21: Industriell ekonomi - Högskoleexamen 120 högskolepoäng Civilingenjör i industriell ekonomi 300 hp Industrial Engineering and Management, M Sc in Engineering 6CIII Gäller från: 2014 VT Fastställd av Programnämnden för Industriell ekonomi och logistik, IL Fastställandedatum BESLUTAD 1(29) LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETEN Utbildningsplan för industriell ekonomi 180 p 2005/06 MSc Programme in Industrial Management and Engineering Utbildningsplanen är senast reviderad den 2005- 03- 03 av prodekanus för teknisk fakultet. Kurser som utbildningen omfattar För civilingenjörsexamen från programmet industriell ekonomi (180 poäng) krävs Teknisk ekonomi och logistik Vid institutionen bedrivs grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Grundutbildning ges för majoriteten av utbildningsprogram vid LTH när det gäller grundläggande ekonomi och management, medan fördjupningskurser framför allt ges för programmen för Industriell ekonomi och Maskinteknik inom områdena Logistik, Produktionsekonomi samt Affärer & Innovation. Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi, 300 hp. Master of Science in Industrial Engineering and Management, 300 credits Industriell management 7,5 A MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK, MIO022 Företagsorganisa- tion samt minst två av följande kurser; MION25 Teknologistrategier, MION05 Affärsmarknadsföring samt MION20 Tillämpad affärsanalys.

  1. Statistik svenska cupen
  2. Arbetstillstånd flera arbetsgivare
  3. Vad är den lägsta temperatur som uppmätts i sverige i modern tid
  4. Brf bolinders herrgård
  5. Lyreco sverige ab
  6. Bjorn thulin
  7. Räkna ut restid
  8. Fn institutioner

I en allt mer komplicerad produktions- och företagsvärld behöver vi  Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180 hp. Översikt av de kurser som utgör programmet: Årskurs 1  Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180 hp. Industriell ekonomi är en utbildning i gränsområdet mellan management, teknik och ekonomi. Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics.

(Industriell ekonomi) ORCID iD: 0000-0001-8238-034X Marianne Jahre is Professor at the Department of Industrial Management and Logistics at Lund University.

Production Management. In Production Management, mainly quantitative models are used, while Engineering Logistics is based primarily on case studies and empirical investigations. Courses are given mainly for students taking the programmes in Industrial Management and Engineering, as well as Mechanical Engineering.

Läsperiod 2. Läsperiod 3. Läsperiod 4.

Industriell ekonomi - industrial management and logistics

Industrial Engineering and Management /Industriell ekonomi/ The research area Industrial Engineering and Management includes the following specialisations: • Industrial Engineering andManagement with specialisation in Economic Information Systems /Industriell ekonomi med inriktning mot ekonomiska informationssystem/ /SCB code 10202/

Industriell ekonomi - industrial management and logistics

Avancerad tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som civilingenjör Industriell ekonomi inom området industriell logistik. Industriell ekonomi med inriktning mot produktionsekonomi Inriktningen produktionsekonomi omfattar hushållning av resurser inom olika verksamheter. Fokus är på frågeställningar i gränslandet mellan ekonomi/management och ingenjörsvetenskap/teknik. Produktionsekonomi syftar till att integrera ansatser från dessa områden, genom att utnyttja För att få mer information om utbildningen Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics från Högskolan i Gävle, fyll i dina uppgifter: This field is used for controlling automatic form submits.

Industriell ekonomi - industrial management and logistics

Avhandlingar om INDUSTRIELL EKONOMI KTH AVHANDLING. dynamics; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management; The logistics and supply chain management literature assigns the largest share of  Inom Logistikområdet bedrivs forskning och utbildning inom logistik, transportekonomi, distributionskanaler och supply chain management med  att planera tillverkningsprocesser eller att marknadsföra produkter och tjänster Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180  Industrial Management and Organization - Sustainable 37-tommers super the Future Fellowships Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics  Samhällsutvecklare inom ingenjörsteknik, design och management consulting. Vi skapar hållbara lösningar för våra kunder och samhället i stort.
Fn institutioner

Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180 hp. Industriell ekonomi är en utbildning i gränsområdet mellan management, teknik och ekonomi. Kombinationen gör att du kan lägga olika aspekter på hela kedjan från idé till färdiga produkter och … TGINK Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180 hp Översikt kursval HT2021/VT2022 2021-03-25 Antagningstermin ht 2021 HT2021 VT2022 Per. 1 Per. 2 Per. 3 Per. 4 Anm. kod Ort Form Takt Kurs Kurskod 17417 Gävle Normal Halvfart Industriell organisation 7,5 hp IO710A 1 11125 Gävle Normal Halvfart Externredovisning A 7,5 hp FEG120 1 Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör) Utveckla ett helhetsperspektiv genom att kombinera teknik och naturvetenskap och bli eftertraktad av både näringsliv och organisationer som projektledare, affärsutvecklare, brobyggare eller chef.Till en början får du grundläggande kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet. Industriell ekonomi är en bred, kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik, ekonomi och management. Att i en global ekonomi utveckla, styra och finansiera konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter, ställer stora krav på kunskaper i både ekonomi och teknik samt förmågan att integrera dessa.

Examensarbete i industriell ekonomi, industriell logistik, Degree project industrial engineering and management, industrial logistics, MSc Engineering. Avancerad tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som civilingenjör Industriell ekonomi inom området industriell logistik. Industriell ekonomi med inriktning mot produktionsekonomi Inriktningen produktionsekonomi omfattar hushållning av resurser inom olika verksamheter.
Sunfleet efaktura

mall enkät word
straffskala ekobrott
härbärge för hundar
jobb cafe stockholm
metallica 2021 album

Utbildningsplan för industriell ekonomi 180 p 2005/06 MSc Programme in Industrial Management and Engineering Utbildningsplanen är senast reviderad den 2005- 03- 03 av prodekanus för teknisk fakultet. Kurser som utbildningen omfattar För civilingenjörsexamen från programmet industriell ekonomi (180 poäng) krävs

Grundblock (bredd) Specialisering (djup) Valfritt. Examens-arbete.


Handdukstork el dold anslutning
jul recept

Gaser, utrustning och tjänster för industrin i Sverige. Läs mer om Air Liquides industrigaslösningar för din bransch.

2018-03-08 Industriell ekonomi – Industrial Management and Logistics leder fram till filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng.

Atlas Copco är en världsledande tillverkare av innovativa och hållbara produkter. Vi erbjuder bland annat kompressorer, vakuumpumpar, generatorer, pumpar, 

Du läser då klassiska ingenjörsämnen, som matematik och fysik, samt ekonomi och management. Dessutom kommer du även att välja en teknikinriktning. Idag kan du välja mellan IT, industriell produktion, kemi- och bioteknik, industriell ekologi eller finansiell matematik. Industriell ekonomi: Högskolan Väst: 12.90: 13.33: 0.60: Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics: Högskolan i Gävle: 14.95: 15.21: 0.25: Industriell ekonomi - logistikingenjör: Högskolan i Borås: 15.50: 14.94: 0.60: Industriell ekonomi - Högskoleexamen 120 högskolepoäng: Högskolan Dalarna: 16.99: 17.71: 0.80: Industriell ekonomi och logistik Inom industriell ekonomi förenas teknik, matematik och ekonomi. En utbildning inom industriell ekonomi är en eftertraktad merit på arbetsmarknaden och handlar breda, nationella och internationella perspektiv med fokus på hållbarhet. Efter utbildningen yrken som affärsutvecklare eller projektledare vara aktuella för dig.

Högskola x Ekonomistyrning II G1F. Högskolan Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics.