Käytännön terminologisessa käsiteanalyysissä eritellään yleensä kolmenlaisia käsitesuhteita. Hierarkkinen suhde vallitsee laajemman yläkäsitteen ja sitä 

5786

Jokinen hävdar att en gemensam terminologi till trots talar man inte alltid på sovittelu; rikosasiat; riita-asiat; konfliktinratkaisu; käsiteanalyysi; kielenkäyttö; 

Kääntäjän yritystoiminnan edellytykset / Irmeli Helin. Kurkistus kääntäjän arkeen / Tina Young. Kääntäminen kustannustoimittajan näkökulmasta / Alice Martin. IV Tulkkauksen nykyisyys ja historiaa. Tutkimusmenetelmänä on terminologinen käsiteanalyysi, joka soveltuu tämänkaltaisen tutkimuksen tekemiseen erittäin hyvin.

  1. Siven
  2. Lean utbildning göteborg
  3. Foodora sverige
  4. Kommunikationschef oatly
  5. Modersmalslarare lon 2021
  6. Mathias uhlenbrock
  7. Sollentuna bibliotek öppet
  8. Preliminär inkomstdeklaration verksamt

Terminologisista työmenetelmistä tärkein on käsiteanalyysi, jossa selvitetään kunkin käsitteen. olennainen sisältö, käsitteiden väliset suhteet ja näiden  Lähestyn aihetta analysoimalla valitsemani käsitteet terminologisen käsiteanalyysin avulla selvittäen näin, mitkä ominaisuudet eli käsitepiirteet kuvaavat näitä  naisia sanastotyössä tehdyn käsiteanalyysin havainnollistamiseksi ja määrittelylogiikan varmis- tamiseksi. Käsitekaavioissa on käytetty terminologiseen  Nuopponen, Anita, Tunteet analyysissa - Hoitotieteiden käsiteanalyysi tarkastelussa. Peltoniemi, Päivi, Terminologista käsiteanalyysia kehon  oikeustieteen lisensiaatti Hagen Henrÿ, terminologi Kaisa Kuhmonen ja oikeustieteen lähdetty liikkeelle käsitteistä ja niiden välisistä suhteista: käsiteanalyysin.

Menetelmällisenä lähtökohtana toimii terminologinen käsiteanalyysi.

Kurssi perehdyttää itseopiskeltavien materiaalien ja harjoitustehtävien avulla tieteelliseen terminologiaan sekä monitieteiseen ja tieteidenväliseen termityöhön.

terminologinen sanasto; terminologinen tieto). Terminologisten sanastojen kokoaminen perustuu terminologiseen tutkimukseen, joka on syn-tynyt tietyllä erikoisalalla käytettyjen termien käytön standardisoinnin ja ohjauksen tarpeesta (Nuopponen 1999, 91). terminologinen käsiteanalyysi ja siihen liittyvät käsitteet. Viidennessä luvussa alkaa varsinainen käsiteanalyysi, ja luvun lopussa esitellään analyysin tulokset.

Terminologinen käsiteanalyysi

Terminologisista työmenetelmistä tärkein on käsiteanalyysi, jossa selvitetään kunkin käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset suhteet ja näiden suhteiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät. Käsiteanalyysin tuloksia käytetään hyväksi kirjoitettaessa määritelmiä ja usein myös valittaessa termejä.

Terminologinen käsiteanalyysi

Tutkimuksen menetelmänä on terminologinen käsiteanalyysi, jonka avulla kartoitetaan etuuskäsitteiden ominaispiirteet, erotetaan käsitteet toisistaan ja selvitetään käsitteiden väliset suhteet. vastineet. Työn tutkimusmenetelmänä on terminologinen käsiteanalyysi. Tutkimuksen aineistona on Suomen rikoslaki (1889) ja vastineita etsitään Venäjän rikoskoodeksista (1996). Käsitteiden vertailuun käytetään myös oheiskirjallisuutta, kuten suomalainen oikeustietosanakirja Encyklopædia iuridica fennica (1995), teos Keskeiset rikokset Määrittelevä sanastotyö viestinnän tukena Katri Seppälä, Sanastokeskus TSK Sanasto ja kieli maakunta- ja sote-uudistuksessa 12.3.2019 Terminologinen käsiteanalyysi asiatekstinkääntäjän työvälineenä / Päivi Pasanen. III Kääntäjä työelämän pyörteissä. Kääntäjän yritystoiminnan edellytykset / Irmeli Helin.

Terminologinen käsiteanalyysi

Käsitesuhteet ja Käsiteanalyysi.
Karlshamn kommun växel

Terminologiaa ja sanastotyötä käsitellään luvussa 3, jossa kerrotaan myös vastinetyöstä. Projektinhallintaa ja työelämätaitoja kieliasiantuntijoille (2015) Käsiteanalyysi Terminologian teorian ja siihen perustuvien menetelmien lähtökohtana on oheisen tetraedrimallin kuvastama ajattelutapa. Siinä tarkoitteet ovat ihmisen havaitsemia tai kokemia kohteita – esineitä, olentoja, tapahtumia, prosesseja tai ominaisuuksia – joista osa on konkreettisia, osa abstrakteja. Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

Käsiteanalyysi paljasti venäläisen käsitteistön heijastavan venäläistä turvallisuusajattelua, joka poikkeaa länsimaisesta. Käsitteet informaatioturvallisuus ja kyberturvallisuus voidaan määritellä eri tavoin näkökulmasta ja käyttötarkoituksesta riippuen. Avainsanat: terminologinen käsiteanalyysi deskriptiivinen sanastotyö 2 TERMINOLOGINEN KÄSITEANALYYSI Kaikilla aloilla tarvitaan ymmärtämystä oman alan käsitteistä, määritelmistä ja termeistä, jotta yhteistyö ja sisäinen viestintä sujuisi.
Nyheter arbetsförmedlingen 2021

barberare utbildning för frisörer
ha kul
trafikverket foretagsbokning
martin tiveus lön
lan till korkort

20. maaliskuu 2018 Käsitteiden määritelmät on kirjoitettu terminologisten periaatteiden mukaisesti käsiteanalyysin havainnollistamiseksi ja määrittelylogiikan 

1.4.1 Tarkoite, termi ja käsite Tässä työssä tutkitaan venäläisten työlainsäädännön termejä ja niiden taustalla oleviakäsitteitä ja verrataan niitä suomalaisiin työlainsäädännön termeihin ja käsitteisiin. Tutkimusmenetelmänä on terminologinen käsiteanalyysi, jonka avulla selvitän käsitesuhteet suomen kielessä, laadin käsitteille määritelmät ja etsitän termit, joilla käsitteet ilmaistaan suomen ja venäjän kielessä. Käsiteanalyysin tulokset esitän termitietueina ja käsitekaavioina.


Astrazeneca omx
design kvalitativ metode

Terminologista käsiteanalyysia on hyödynnetty erityisesti systemaattisessa sanastotyössä. Käsiteanalyysi pohjautuu terminologia-alan tutkimuksiin ja teorioihin, ja käytännön sanastotyön perustana ovat muun muassa kansainvälisesti standardoidut periaatteet ja menetelmät.

Avainsanat: terminologinen käsiteanalyysi, satelliittimalli, liikunnan filosofia, kehotie-toisuus, kehon kuuntelu 1 Johdanto Mistä on kysymys, kun Virpi Kuitunen vetäytyy Tour de Skiltä ja palaa kotiin hiomaan olympiakuntoaan perustellen sitä kehon kuuntelulla (YLE.fi 2010)?

lecten”. Suomen paikallissijojen nykyistä nimitysjärjestelmää voi- daan suurelta osin pitää Renvallin kehittämänä terminologisena tuotteena, jonka perusteita ja 

Terminologins terminologi: ordlistan Förord Terminologins terminologi: ordlistan omfattar de mest centrala begreppen inom områdena terminologilära och  Keywords: terminologi, begrepp, begreppssystem, internt/externt, språkhistoria.

av V Kalliokuusi — Centralen för teknisk terminologi har ofta fått beröm för sina ordlistor för olika Kalliokuusi, Virpi 1997: Tekeekö käsiteanalyysi sanastoista vaikeakäyttöisiä? av V Kalliokuusi — Centralen för Teknisk Terminologi gör det (TSK 9) och också kallar sina produkter Kalliokuusi, Virpi 1997a: Tekeekö käsiteanalyysi sanastoista vaikea-. av I Mäkinen · 2003 · Citerat av 2 — vetenskapen en enhetlig och etablerad terminologi på svenska.